„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie stworzenia nowego obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Osieku poprzez wykonanie prac adaptacyjnych budynku przeznaczonego do świadczenia usług hotelowych, zakup rowerów i kijów do nordic walking.”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wykonanie:
NFHotel